KakaoTalk_20190703_155405531_08

유아반)여름캠프1

 

지난 수요일 무지개반, 은하수반, 하늘반이 웅진플레이 워터파크로 여름캠프를 다녀왔습니다~!

다양한 물놀이 장소와 여러 가지 체험존이 준비되어있어 아이들의 즐거운 웃음들을 볼 수 있었던 거 같네요^^*

날씨도 유진 친구들이 캠프올 것을 알았는지 햇볕 쨍쨍 맑은 날씨와 함께 시간을 보낼 수 있었지요.

실외에 있었던 에어바운스와 다양한 물놀잇감으로 놀이도 해보았고,

최고의 인기였던 거품수영장! 모두가 들뜬 마음으로 형님 동생 함께 어울려 거품으로 놀이도 했답니다 🙂

 

회전_KakaoTalk_20190703_155612731_06

KakaoTalk_20190707_115205481_01 회전_KakaoTalk_20190703_155612731_03 KakaoTalk_20190703_155612731 KakaoTalk_20190703_155529188_28 KakaoTalk_20190703_155529188_25 KakaoTalk_20190703_155529188_21 KakaoTalk_20190703_155529188_13 KakaoTalk_20190703_155529188_14 KakaoTalk_20190703_155529188_18 KakaoTalk_20190703_155529188_01 KakaoTalk_20190703_155405531_29 KakaoTalk_20190703_155529188_11 KakaoTalk_20190703_155529188_10 KakaoTalk_20190703_155529188_08 KakaoTalk_20190703_155529188_07 KakaoTalk_20190703_155529188_06 KakaoTalk_20190703_155529188_04 KakaoTalk_20190703_155529188_02 KakaoTalk_20190703_155405531_22 KakaoTalk_20190703_155405531_26 KakaoTalk_20190703_155405531_21 KakaoTalk_20190703_155405531_20 KakaoTalk_20190703_155405531_16 KakaoTalk_20190703_155405531_13 KakaoTalk_20190703_155405531_11 KakaoTalk_20190703_155405531_10 KakaoTalk_20190703_155405531_17 KakaoTalk_20190703_155405531 KakaoTalk_20190703_155251070_29 KakaoTalk_20190703_155251070_26 KakaoTalk_20190703_155251070_24 KakaoTalk_20190703_155251070_22 KakaoTalk_20190703_155251070_21 KakaoTalk_20190703_155251070_20 KakaoTalk_20190703_155251070_18 KakaoTalk_20190703_155405531_03 KakaoTalk_20190703_155405531_05 KakaoTalk_20190703_155405531_06 KakaoTalk_20190703_155405531_01 KakaoTalk_20190703_155405531_08

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

댓글 남기기